لیست اساتید رشته زبان موسسه کیش ایر رو میدارم تا اگه کسی تصمیم داره این آموزشگاه رو برای زبان انتخاب کنه قبلش بتونه یه تحقیقی راجع به دبیراش بکنه.